لوگو سفید ایلیا
ثبت برند
ثبت برند فارسی ثبت برند لاتین مدارک ثبت برند مراحل ثبت برند مدت زمان ثبت برند هزینه ثبت برند
ثبت علامت تجاری
ثبت علامت تجاری حقیقی ثبت علامت تجاری حقوقی مدارک ثبت علامت تجاری مراحل ثبت علامت تجاری مدت زمان و هزینه ثبت علامت تجاری
ثبت علائم تجاری
مدارک لازم برای ثبت علائم تجاری مراحل ثبت علائم تجاری شرایط ثبت علائم تجاری هزینه ثبت علائم تجاری
ثبت لوگو
ثبت لوگو مدارک ثبت لوگو شرایط ثبت لوگو مراحل ثبت لوگو
خدمات ایلیا
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع ثبت نشان تجاری
تماس

اظهارنامه ثبت برند


همان گونه که نام تجاری معرفی کننده تجارتخانه و کالایی می باشد که بازرگان ارائه می کند علامت تجاری هم نشان دهنده همین معنی می باشد.

به همین منظور در ماده یک قانون ثبت علامت ها و اختراع هایی که در اول تیرماه 1318 تصویب شده است از آن تعریفی به تشریح ذیل بیان شده است:

به هر گونه علامتی اعم از نقش ، عکس  ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و …که به منظور تشخیص و برتری اسباب و وسایل صنعتی و تجاری انتخاب می گردد علامت تجاری گفته می شود.

به منظور به ثبت رساندن علامت تجاری بایستی اظهارنامه ای به زبان فارسی تنظیم گردد و دربردارنده تاریخ و امضا باشد و نکته هایی که در ذیل عنوان شده اند در آن ذکر شود:

 1. مشخصات و محل اقامت  و اهلیت  صاحب علامت و  این که مقر اصلی اداره تجاری در کجا  واقع شده است بایستی قید گردد.
 2.  چنانچه اظهارنامه توسط نماینده قانونی تنظیم شده باشد. مشخصات و محل اقامت نماینده قانونی می بایست ذکر گردد.
 3. بایستی  حوزه  تجارت تعیین گردد به عوان مثال ذکر شود که تجارت فرش، لوازم ماشین یا مواد غذایی و غیره می باشد.
 4. نوع کالا و یا محصولاتی که علامت به منظور تمییز و تفکیک آن انتخاب شده است همراه با معین نمودن نوع طبقات  بایستی تشریح گردد.

مدارک ثبت اظهارنامه برند

مدارک ذیل می بایست به اظهارنامه اضافه گردد:

 1. با ملاحظه ماده 110 این نظام نامه،رونوشت اصلی نمایندگی،چنانچه درخواست  به وسیله وکیل صورت بگیرد بایستی ارائه گردد.
 2. ده نمونه از علامت به شکل گرافیکی که با علامت چسبانده شده روی اظهارنامه برابر باشد و اندازه های آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد بایستی ارائه گردد.در صورتی که  علامت ارائه شده به شکل گرافیکی نباشد  بایستی ده نمونه از رونوشت  یا عکس علامت حداکثر در همین اندازه و به صورتی  که مرجع ثبت آن را مناسب بداند بایستی ارائه گردد. - در صورتی که مرجع ثبت نمونه علامتی را که ارائه شده است را مناسب  نداند،تسلیم نمونه مناسب را تقاضا می نماید.در هر صورت،علامت بایستی  به همان صورتی  که تقاضا و ثبت می گردد استفاده می شود.
 3. در صورتی که علامت سه بعدی می باشد ،ارائه علامت به شکل نمونه های گرافیکی یا عکس دو بعدی روی برگه به صورتی که از شش زاویه متفاوت تهیه شود و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی و ضروری می باشد.
 4. مدارکی که به  حق تقدم مربوط  می باشد می بایست مصادف  با ارائه اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ ارائه گردد.
 5. در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد مدارک دال بر فعالیت در زمینه ذی ربط بایستی ارائه گردد.
 6. رونوشتی  از ضوابط و شرایط استعمال از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،کانون یا سازمان مرتبط،در صورتی که ثبتعلامت جمعی مورد تقاضا  باشد بایستی ارائه گردد .
 7. مدارک مثبت هویت درخواست کننده ارائه گردد.
 8. رسیدی که به  به پرداخت هزینه های قانونی مربوط می باشد ارائه گردد.
 9. در صورتی که درخواست به وسیله وکیل صورت می گیرد مدارک وکیل بایستی ارائه گردد.  
ایلیا مجری تخصصی در ثبت برند 

مراحل ثبت اظهارنامه برند

مراحل ثبت علامت تجاری عبارتند از :

- اطلاعات وارد شود و فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت علامت کامل گردد.

- ارسال و کامل کردن مدارک 

(الف)اشخاص حقیقی:رونوشت شناسنامه وکارت ملی 

ب)اشخاص حقوقی:ارائه پروانه ی بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ی کسب برابر اصل شده، رونوشت نخستین روزنامه ی رسمی شرکت.(آگهی تاسیس)و روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره ی شرکت که دوره ی آن نگذشته باشد(از آخرین تغییرات شرکت نبایستی بیشتر از دو سال سپری شده باشد). رونوشت  شناسنامه و کارت ملی مالکانی که اجازه حق امضا دارند.

- نمونه گرافیکی یا رونوشت یا عکس از علامت تقاضا شده   وتوضیح در برگی جداگانه در رابطه با علامت ،مدارک دال بر فعالیت مستند ،  به عنوان مثال جواز تاًسیس از صنایع یا پروانه ی بهره برداری صنایع یا پروانه ی ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه ی کسب و یا هر مدرک قابل قبولی که اثبات کننده ی فعالیت شما در زمینه ای باشد که می خواهید آن علامت را به ثبت برسانید هم چنین معنی کلمه وتوصیف آن بایستی ارائه گردد. چنانچه علامت به صورت غیر فارسی(لاتین) می باشد دربرداشتن کارت بازرگانی الزامی و ضروری می باشد.

- مدارک به وسیله نماینده قانونی برابر اصل  گردد.

-  هزینه وکالت پرداخت گردد و شماره ی فیش واریزی دربافت شود.

- مدارک تنظیم  و  به اداره ی مالکیت صنعتی بازگردانده شود.

-در صورتی که اخطار ابلاغ گردد ،بایستی برطرف سازی نقص تا مدت 30 روز صورت بگیرد درغیر این صورت مردود می گردد.

-استعمال از حق تقدم (در صورت لزوم ) .چنانچه  درخواست کننده  یا درخواست کنندگان  ثبت تمایل داشته باشند  به استناد درواست  ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزیت های  حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استعمال  نمایند، بایستی مدارک مربوط به حق تقدم را مصادف  با ارائه  اظهارنامه یا حداکثر طی مدت زمان 15 روز از آن تاریخ  ارائه نمایند.

-رونوشتی از ضوابط و شرایط استعمال از علامت جمعی ارائه گردد.

- در صورت نیاز و در صورتی که به ثبت رساندن علامت جمعی مورد تقاضا باشد تایید نامه مقام دارای اهلیت و صلاحیت الزامی می باشد.

- رسیدی که به پرداخت هزینه های قانونی طبق جدول قانونی مربوط می باشد ارائه گردد.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مراحل ثبت برند مواد غذایی

در این مقاله توضیحاتی درباره ثبت برند مواد غذایی ارائه شده است برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله را بخوانید و اطلاعات لازم را کسب کنید.

چگونگی ثبت برند مواد غذایی

مواد غذایی جز محصولاتی می باشد که اشخاص بایستی برای ثبت برند مواد غذایی مبادرت نمایند.

جستجو برندهای ثبت شده

در جهت ثبت برند منتخب خود بهترین کار این است که اطلاعاتی در مورد برندهای ثبت شده در ایران داشته باشید سپس اقدام به ثبت برند خود نمایید با این کار می توانید از ثبت برندهای تکراری جلوگیری نمایید

ثبت برند زعفران

با ثبت برند زعفران میان کالاها و خدمات شخص تولیدکننده زعفران با دیگر هم صنفان وجه تمایزی ایجاد می شود.

مزایای ثبت علامت تجاری

یکی از مهم ترین و با اهمیت ترین مطالبی که به علامت تجاری مربوط می باشد مزایای ثبت علامت تجاری می باشد. که در این مقاله به مزایای ثبت علامت تجاری می پردازیم لطفا مطالعه نمایید.

تفاوت اسم تجاری با علامت تجاری

اسم تجاری با ثبت تجاری تفاوتهایی دارد که ثبت تجاری به شناسایی تاجر مربوط می شود در صورتی که اسم تجاری فقط به شهرت و اعتبار تاجر نیز ارتباط دارد که تحت آن اسم خود را معرفی می نماید .

برندسازی شخصی چیست ؟

برندسازی شخصی در واقع همان نام و نشانی می باشد که باعث شهرت می شود دراین مقاله به اصول برندسازی شخصی پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید

تمدید ثبت علامت تجاری

مالک علامت یا جانشین یا نماینده قانونی (وکیل) او، قادر می باشد ثبت علامت را تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن،هر ده سال یک بار تجدید کند

ثبت آرم و لوگو

لوگو یا همان نشان تجاری با هدف خلق اعتبار و وجه تمایز میان خدمات یک شرکت با شرکت دیگر و یک شخص حقیقی با شخصیت های حقیقی دیگر مورد استفاده واقع می شود

ثبت علامت اجباری

قط دولت میتواند برای یک علامت اجبار به ثبت را تعیین کند.ثبت علامت را برای کالاهای ذیل را هیئت وزیران الزامی دانسته است.داروهای اختصاصی (اسپسیالیته)در موارد پزشکی و دام پزشکی مورد استفاده اند و...برای کسب اطلاعات بیشتر این مقاله را مطالعه نمایید.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟