لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

ثبت شرکت بازرگانی
•شرکت بازرگانی یا شرکت تجاری
این نوع شرکت ها با قابلیت امور خرید و فروش تحت عنوان شرکت بازرگانی ثبت می شود . موضوع فعالیت این شرکت ها امور بازرگانی می باشد. امور بازرگانی می تواند شامل هریک از موارد ذیل باشد.
خرید ، فروش ، توزیع ، واردات ، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی ، شرکت در کلیه نمایشگاهها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی .

مراحل ثبت شرکت بازرگانی

در مطلب ذیل فرایند کامل ثبت شرکت های بازرگانی در قالب نوع شرکت ثبتی سهامی خاص و با مسئولیت محدود توضیح  داده می شود.
شرایط  ثبت شرکت بازرگانی به شکل سهامی خاص عبارت است از :
•حداق 3 نفر سهامداربه همراه  2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند و یا با آنها نسبت فامیلی داشته باشند )
•حد اقل میزان  سرمایه 000/000/1 ریال
• مدت زمان لازم برای ثبت : 30 روز کاری
• حداقل 35 درصد  از سرمایه  اولیه پیش از ثبت شرکت  باید واریز گردد.

مدارک ثبت شرکت بازرگانی به قرارزیر است :

1.کپی مدارک شناسایی  شامل  کارت ملی  و شناسنامه
2.اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
3. امضای اقرار نامه
4. مجوز در صورت لزوم ( برخی از موضوعات شرکتها نیاز به مجوز دارند )
(تنظیم وکالتنامه در صورتی که کار ثبت شرکت بازرگانی را به وکلای ثبت شرکت بین الملل بسپارید)
مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص تحویل دهید و یا از طریق ایمیل یا فضای مجازی ارسال فرمایید.
انجام کلیه اموراداری ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص  به ترتیب زیر:
1.تکمیل مدارک  توسط موکل و ارائه آنها  به کارشناس
• کپی مدارک مثبت هویت  شامل  کارت ملی  - شناسنامه
• گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
•  امضای اقرار نامه
•  تسلیم مجوز در صورت نیاز به ارائه مجوز
( امضا وکالتنامه جهت دریافت مجوز)
2. تحویل مدارک به وکیل خود در ثبت شرکت بین الملل
3. ارجاع اینترنتی  مدارک به اداره ثبت شرکتها توسط وکلا
4. تعیین نام اولیه
5. تایید نهایی نام بعد از 4 روز
6.در صورت عدم تایید  نام در مرحله تایید نهایی نواقص از طریق پیامک به وکیل اعلام شده و پس از هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
7. دریافت مدارک  تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده به همراه سند تایید نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت
8. تحویل رسید  بانکی مبنی بر افتتاح حساب جاری و گواهی پلمپ شده بانک مبنی بر افتتاح حساب شرکت در شرف تاسیس توسط موکل به دفتر
9. ارسال مدارک افتتاح حساب دریافت شده از موکل به اداره ثبت شرکتها
• در صورت لزوم  مجوز نیز به همراه مدارک بانکی باید ارسال شود.
10. تاییدیه  موضوع فعالیت  توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها
11. انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع فرآیند ثبت
12. دریافت شماره ثبتی و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی
13. دریافت روزنامه رسمی  20-15 روز پس از آگهی تاسیس توسط اداره  پست
شرایط ثبت شرکت بازرگانی در قالب مسئولیت محدود در ذیل آورده می شود :
1.حضور حد اقل 2 نفر به عنوان موسسین
2. سرمایه  معادل 000/000/ 1 ریال
3. تعهد کل سرمایه و اقرار به دریافت آن از سوی مدیر عامل
4. مدت انجام فرآیند ثبت : 30 روز کاری
مدارک ثبت  شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود را فراهم کنید :
• کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا
• گواهی عدم سوء پیشینه
• ارائه اقرارنامه امضا شده
• مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
مدارک را به وکیل ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود در ثبت شرکت بین الملل  تحویل دهید
مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید و یا از طریق ایمیل یا فضای مجازی  به دست ایشان برسانید.
انجام کلیه امور اداری ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود شامل:
1.تکمیل مدارک اولیه  و تحویل آنها  به کارشناس ثبت شرکت بین الملل
•کپی مدارک شناسایی تمامی موسسین
•تحویل  گواهی عدم سوء پیشینه
•اقرارنامه مشعر به امضا مدیرعامل
•مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
2. تعیین  موارد زیر و اعلام  آنها به کارشناس
• نام
•موضوع
•میزان سرمایه
• اعضای هیئت مدیره ,  نوع تصدی  و میزان سهم الشرکه
3.ثبت اولیه درخواست ثبت توسط وکیل شما
4.پیگیری مراحل ثبت و تکمیل پرونده دراداره ثبت شرکتها
5.واریز وجه حق الثبت و حق تعیین نام
6.ارجاع به کارشناس
7.اعلام تاییدیه پرونده یا اخطاررفع نواقص توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها
•در صورت دریافت اخطار,رفع نقص و ایرادات اعلام شده با هماهنگی موکل  انجام می گیرد و مجددآ" برای  کارشناس اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد.
8.ارسال شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه ( اوراق ثبتی شرکت) برای متقاضی جهت امضا
9.واریز مبلغ  حق الدرج آگهی روزنامه رسمی در وهله آخر