لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

ثبت شرکت تعاونی :شرکت تعاونی، شرکتی است که همه سرمایه و یا حداقل بیش از نیمی از سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد .
تعاونی ها به دودسته تعاونی تولید و توزیع تقسیم می گردند: تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و معدن، ‌عمران شهری و روستایی و مانند اینها فعالیت می‌نمایند.

مدارک  مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی

1- تقاضای  کتبی ثبت
۲-  داشتن طرح پیشنهادی و  مجوز صادره از وزارت تعاون
۳- رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه
۴- موافقت‌  نامه اصولی تشکیل شرکت یا اتحادیه
اولین هیأت مدیره‌ی انتخاب شده  در شرکت تعاونی، مسئولیت دارد که پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات اداری لازم نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید. لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌  تأسیس شرکت، باید برابر با یا بیشتراز ۵۱ درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی هنگامی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن پرداخت و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

مراحل ثبت شرکت تعاونی

1- عقد قرارداد ثبت شرکت تعاونی با ثبت شرکت بین الملل
۲- جمع آوری  مدارک لازم
۳- انتخاب نام برای شرکت و ثبت نام شرکت
۴- امضاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز توسط متقاضی
۵- روند مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها
۶- ارائه  شماره ثبت، آگهی ثبت و روزنامه رسمی به مشتری

ویژگی شرکت تعاونی
قائم به ذات و متکی به اعضاء است نه به سرمایه .
هرعضو یک رای دارد (برخلاف سایر شرکتها میزان سهام هر شخص مشخص کننده میزان رای او نیست).
برخورداری از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها .
تساوی کلیه اعضاء در برخورداری از حقوق و وظایف یکسان علیرغم تفاوت در میزان سهام .
تقسیم مازاد درآمد بین اعضاء در صورت وجود سود خالص سالانه .
تخصیص سهام به نام اعضاء و غیر قابل انتقال بودن آن به اعضاء و غیر اعضاء با تصویب هیئت مدیره
سنخیت و همفکری ‚ عامل مشترک و پیشرفت کار .
حذف واسطه های غیر ضروری در کسب و تجارت و رقابت با صاحبان این گونه مشاغل کاذب .
جلوگیری از بهره کشی و استثمار افراد .
انواع رشته های کاری  شرکت تعاونی در ایران :
کشاورزی - صنعتی - معدنی - خدماتی - مسکن - فرش دستباف - تامین کننده نیاز تولید کنندگان - تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار - حمل و نقل - تولیدی_توزیعی - تامین نیاز صنوف خدماتی - مصرف آموزشگاهی – عمرانی