لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

ثبت تغییرات شرکت
پس از به  پایان رسیدن فرایند  ثبت شرکت و تخصیص شماره ثبتی و شناسه ملی چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت  قصد ایجاد تغییر در شرکت را داشته باشند طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا یا صاحبان سهام در این مورد اتخاذ تصمیم می نمایند. هرگونه ثبت تغییرات شرکتازقبیل  تغییر نام ، تغییرآدرس،تغییر یا الحاق به موضوع ،  انحلال، ورود و خروج شریک ،افزایش و یا کاهش سرمایه ،تبدیل سهام بانام به بی نام ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرس ،تعیین حق امضاء و ... در مجامع ذیل قابل تصویب می باشد:
مجمع عمومی فوق العاده :
این مجمع در موارد و شرایط ذیل درثبت تغییرات شرکت ها تصمیم گیری می نماید :
افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه (که می تواند باورود وخروج شریک برگزارشود).
اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل :تغییرآدرس ،تبدیل سهام بی نام به بانام ،نقل و انتقال سهام و یاسهم الشرکه ،تاسیس شعبه ،افزایش یا کاهش سرمایه و یا ورودشرکا و خروج شرکا و سایرمواردی که طبق قانون تجارت درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود.
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :
اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی برانتخاب مدیران و بازرسان ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد.
نکته :تصویب ترازنامه سالیانه که می تواند در مجمع عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال برگزار شود در  حیطه صلاحیت و مخیرات  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم می تواند برگزارکرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در شرکت ها و موسسات :
•    کپی اساسنامه شرکت
•    روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
•    فهرست اسامی  شرکا یا سهامداران  با میزان سهام یا سهم الشرکه  ایشان
•    کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی موسسین
•    اصل مدارک شناسایی اشخاص در حال خروج  و حضور جهت امضاءدر دفاتر اداره ثبت شرکت ها
•    در صورت انحلال شرکت حضور تمامی شرکا و مدیر تسویه ضروری می باشد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت
وفق  ماده ۱۰۶ قانون تجارت در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی مبتنی بر یکی از امور  زیر باشد، یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به‌ مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:
•       انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان‌.
•       تصویب ترازنامه‌.
•       کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه‌.
•       انحلال شرکت و نحوه‌ی تصفیه آن‌.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع تغییرات شرکت
مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود
•    1.     رونوشت  آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
•    2.     رونوشت آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت
•    3.     رونوشت شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
•    4.     رونوشت شناسنامه وکارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت ( یا نماینده شخص حقوقی )
•    5.     کپی برابر با اصل  شده شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت
•    6.     در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، رونوشت آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی ،هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی.
•    7.     کامل نمودن  فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت
مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص
•    1.     فتوکپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
•    2.     فتوکپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت
•    3.     فتوکپی اظهارنامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
•    4.     ارائه اسامی  آخرین سهامداران شرکت در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ ثبت
•    5.     فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)
•    6.     فتوکپی برابراصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت
•    7.     در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، فتوکپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی
•    8.     پر کردن  کاربرگ اطلاعات مورد نیاز شرکت

تنظیم صورتجلسه انواع شرکتها
توضیحاتی در خصوص مراحل و نحوه تنظیم صورتجلسه شرکتها
 تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت با مسئولیت محدود
اعضای شرکت با مسئولیت محدود بعد از ثبت شرکت با مسئویت محدود ممکن است بالاجبار  یا با تمایل خود  تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند این تغییرات میتوانند شامل:
تغییر مکان دفتر مرکزی ،انحلال شرکت با مسئولیت محدود، نقل و انتقال سهم الشرکه ،افزایش یا کاهش سرمایه  شرکت با مسئولیت محدود و غیره باشد.
کلیه این تغییرات باید با تنظیم صورتجلسه ای که به امضاء همه اعضا شرکت رسیده است انجام شود این صورتجلسات عبارتند از:
•    صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده: تمامی تصمیماتی که موجب  تغییر مفاد اساسنامه گردد در این صورتجلسه انجام میشود .
•    صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق العاده: تصمیماتی که مربوط به گزینش اعضای هیئت مدیره و بازرسین باشد در این مجمع انجام میگیرد.
•    صورتجلسه هیئت مدیره: انتخاب تصدی اعضاء هیئت مدیره و تعیین حق امضاء داران  شرکت در این مجمع صورت  میگردد.
تغییراتی که در مجمع عمومی فوق العاده  به تصویب می رسد :
•    تصمیم مبنی  بر افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه
•    تصمیم مبنی  بر افزایش سرمایه از طریق ورود شریک
•    تصمیم مبنی  بر انحلال شرکت با مسئولیت محدود
•    تصمیم مبنی  بر تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت
•    تصمیم مبنی  بر تغییر موضوع شرکت یا الحاق به موضوع
•    تصمیم مبنی  بر کاهش سرمایه از طریق خروج شریک
•    تصمیم مبنی  بر کاهش سرمایه از طریق کاهش سهم الشرکه
کلیه این تغییرات باید به تصویب شرکاء و هیئت مدیره شرکتها برسد.
شما میتوانید جهت اطلاع از تنظیم صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود با کارشناسان مجرب ثبت شرکت بین الملل در تماس باشید.
تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص
در قانون تجارت  ایجاد تغییرات پس ازثبت شرکت سهامی خاص با هدف ارتقاء سطح کیفی و یا گسترش فعالیت و بعضا اجتناب از خسران مالی پیش بینی شده است . این تغییرات بیان گر تحولاتی است که پس از ثبت شرکت بنا به دلایل مختلف اتفاق می افتد.
کلیه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص باید با تنظیم صورتجلسه مجامع مختلف با توجه به نوع تغییر رسمیت یابد. این صورتجلسات شامل:
•    تدوین صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده: کلیه تصمیماتی  که منجر به تغییر اساسنامه اولیه شرکت گردد در این مجمع تصویب  میگردد.
•    تحریر  صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق العاده: تصمیماتی که در رابطه با  تعیین  اعضاء جدید هیئت مدیره و بازرسین شرکتها باشد در این مجمع مورد اتخاذ می گردد.
•    تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره: انتخاب  سمت اعضاء هیئت مدیره و تعیین حق امضاء مجاز شرکت در این مجمع مورد برسی قرار میگیرد.
تغییراتی که در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود عبارتند از :
•    افزایش سرمایه از طریق افزایش سهام شرکت
•    افزایش سرمایه از طریق پیوستن شریک جدید
•    انحلال شرکت سهامی خاص
•    تغییرنشانی دفتر مرکزی شرکت
•    تغییر موضوع شرکت یا الحاق به موضوع
•    کاهش سرمایه از طریق خروج شریک
•    کاهش سرمایه از طریق سهام شرکت
جهت کسب  اطلاع  بیشتر از چگونگی تنظیم و تدوین صورتجلسات شرکت سهامی خاص میتوانید با کارشناسان متخصص ثبت ایلیا درتماس باشید.

انواع صورتجلسات تغییرات شرکتهای
ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب تراز.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام در صورتیکه وفق اساسنامه هیات مدیره مجاز به صدور اجازه باشد.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص تغییر محل.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نوع شرکت.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش  سرمایه اختیاری.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات تبدیل سهام با نام به بی نام.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات تبدیل سهام بی نام به با نام.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات پرداخت سرمایه تعهدی شرکت.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات انتخاب مدیر/مدیران و ناظر/ناظر تصویه.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات جلس هیات تصفیه.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات تعهدنامه هیات مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید.
•    ثبت صورتجلسه تغییرات در خصوص کاهش/افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص.