لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

پلمپ دفاتر مالیاتی :اگر با افرادی که سالهاست دارای شرکت هستند صحبت کنید، حتما در میان شرایط و نصایح آنان به اهمیت پلمپ دفتر
پی میبرید.
باید بدانید که دریافت پلمپ دفاتر اجباری است و دانستن اطالعات زیر در این رابطه الزامی است.

پلمپ دفاتر مالیاتی چیست ؟

کلیه موسسات، شرکتها و سازمانهایی که مشمول قوانین مالیاتی باشند می‌بایست دفاتر قانونی خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده و همه فعالیتهای مالی خود را در این دفاتر با توجه کامل و عنایت به دستور العمل‌ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی به ترتیب تاریخ وقوع، به شکل خوانا بدون خط خوردگی، تراشیده شدن و لاک خوردگی در این دفاتر ثبت نمایند. در پایان هر سال مالی و هنگام تحویل اظهارنامه مالیاتی شرکتها به اداره دارایی منطقه خود دفاتر پلمپ شده و تکمیل شده نیز به همراه سایر مدارک به اداره دارایی تحویل داده می‌شود.
تکمیل و تحویل این دفاتر جهت مشخص نمودن عملکرد مالی شرکت در طول سال، الزامی‌ست و عدم تحویل آن موجب علی‌الرأس شدن مالیات خواهد شد.

مهلت انجام پلمپ دفاتر مالیاتی چه زمانی‌ست؟

بعد از اینکه شرکت یا موسسه را ثبت نمودید، باید طی یک هفته، دفاتر تجاری را پلمپ نمایید. بعد از این باید حوزه مالیاتی
خود را تعیین و اقدام به اخذ کد اقتصادی کنید .
 همچنین برای دریافت دفاتر پلمپ شده هر سال باید سال قبل از آن اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود. برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال 96 تا پایان اسفند سال 95 فرصت باقیست و با شروع سال 96 مهلت دریافت این دفاتر تمام شده و توزیع دفاتر سال 95 آغاز می‎شود.

برای انجام پلمپ دفاتر چه مدارکی نیاز دارم؟
• کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده مدیر عامل ( برابر اصل در مجتمع ثبتی ایلیا بدون هیچ هزینه ای توسط وکلا انجام می‌شود. )
• کپی روزنامه رسمی تاسیس و کپی روزنامه رسمی آخرين تغييرات
•  مهر شرکت

انجام پلمپ دفاتر و دریافت آن چقدر زمان خواهد برد ؟
انجام مراحل اداری پلمپ دفاتر یک روز زمان می‌برد و بین 20 تا 30 روز زمان خواهد برد تا دفاتر قانونی پلمپ شده توسط اداره پست به دست موکل برسد.

برای دریافت دفاتر پلمپ شده چه اقداماتی باید انجام دهم؟
• تکمیل مدارک مورد نیاز
• تماس با شماره مجتمع ثبتی ایلیا دریافت مشاوره تلفنی از کارشناس
• انعقاد قرارداد انجام پلمپ دفاتر به صورت حضوری یا غیر حضوری
• تحویل مدارک مذکور به کارشناس به صورت حضوری یا غیر حضوری