لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

ثبت اختراع
فرآیند ثبت اختراع فرایندی با ابعاد و جوانب گوناگون  علمی- حقوقی می باشد. مجتمع ایلیا با تشکیل کارگروه های تخصصی در زمینه مالکیت فکری  و معنوی و با برخوداری از تجربه و دانش متخصصین علوم مهندسی و وکلای مجرب  در زمینه  ثبت تخصصی و علمی اختراع و طرح صنعتی با توجه به  آخرین قوانین اداره ثبت اختراعات کشور اقدام می نماید. تنظیم و تشکیل پرونده ثبت اختراع به شیوه ای که تمام خصوصیات  فنی ومبتکرانه اختراع را پشتیبانی کرده و قابل حمایت نماید و جلوی هرگونه تقلید یا  کپی برداری احتمالی از طرح را بگیرد .از اصلی ترین تخصص های دپارتمان ثبت اختراع مجتمع ثبتی ایلیا می باشد. کارگروه ثبت اختراع همچنین در مواردذیل به شما خدمات ارائه می دهد:
•        مشاوره در زمینه ترسیم  گرافیکی نقشه های فنی محصولات  و شبیه سازی سه بُعدی کامپیوتری
•        تدوین مندرجات  فنی – حقوقی کامل پرونده اختراع شامل  شرح و توصیف ،ادعانامه ، و خلاصه اختراع
•        رفع نقص پرونده های ثبت اختراع
•        دفاع فنی از عملکرد دستگاه و رفع اخطار تشابه در صورت ابلاغ آن
•        مشاوره جهت اخذ تاییدیه علمی از مراجع ذیصلاح اختراع.

شرایط ثبت اختراع

ثبت اختراع حاصل آفرینش ذهنی افراد است که می توان گفت سبب ایجادیک راه حل جدید برای مشکلات فنی جامعه می گردد و یا  در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود .
اختراعی قابل ثبت می باشد که ناشی از خلاقیت ذهنی   بوده ، جدید باشد و دارای کاربرد صنعتی نیز باشد. ابتکار جدید یعنی آنچه که در ذهن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای فردی با مهارت معمول  در فن مذکور آشکار و شناخته شده نباشد و از نظر صنعتی  نیز اختراعی  کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.
گواهی نامه  ثبت اختراع سندی است که توسط اداره مـالکیت صنعتی برای حـمایت از اختراع و صاحب آن پس از تاییدیه کارشناسان این اداره  صادر می گردد و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری ثبت اختراع برخوردار شود.

مدارک مورد نیاز ثبت اختراع

1) اظهارنامه ثبت اختراع که سه نسخه از این فرم بصورت خام باید از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تهیه و تکمیل گردد .
  2) شرح اختراع که  توسط مخترع در برگه A4 و در سه نسخه مجزا تهیه می شود
  3) نقشه های اختراع در برگه های A4 و در سه نسخه مجزا
  4) ادعانامه  اختراع در برگه های A4 و در سه نسخه مجزا
  5) کپی از مدارک شناسایی مخترع یا  مخترعین
  6) قبض رسید بانکی حق الثبت اختراع
  مدت اعتبارثبت اختراع
 گواهی یا سند ثبت اختراع بنا بر تقاضای مخترع پنج، ده، پانزده و یا بیست سال معتبر خواهد بود.

تقاضای ثبت اختراع

قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310ثبت اختراع را در ایران تجویز می کند و برای ترتیب ثبت،آیین نامه قانون مزبور که در سال 1310 تصویب شده و در سال 1337مورد تجدید نظر قرار گرفته است تشریفاتی را پیش بینی می کند.ماده26 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر می دارد:"هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعبه مختلفه صنعتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.نوشته ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده میشود"
طبق ماده فوق ثبت اختراع د رایران اختیاری است وی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار میگیرد که طبق شرایط مندرج د رقانون به ثبت رسیده باشد.محل ثبت د راداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی د رتهران است.ماده 27 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مقرر میدارد:"هرکس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:
1-ابداع هر محصول صنعتی جدید
2-کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی