home_accountant_offerslider_3

مراحل ثبت شرکت

برای اینکه یک شرکت به ثبت برسد باید مراحلی طی شود. مراحل ثبت شرکت بدین صورت است که در ابتدا کارشناسان ما نوع فعالیت شما بررسی نموده تا شرکت مناسب فعالیت شما انتخاب گردد.بعد از آن بر اساس نیاز شما، موضوع فعالیت شرکت تنظیم خواهد شد. موضوع فعالیت به کلیه اقدامات شما در شرکت گفته خواهد شد. سپس مدارک لازم برای ثبت شرکت تعیین می شود. در بسیاری از موارد نیاز به اخذ مجوز نخواهید بود اما ممکن است که موضوع فعالیت شما نیاز به اخذ مجوز داشته باشد. سپس کارشناسان اجرایی و وکلای ثبت ایلیا کلیه مراحل ثبت شرکت شما را پیگیری خواهند نمود.

چگونه شرکت ثبت کنیم؟ برای ثبت شرکت نیاز به فراهم نمودن مقدماتی هستید که به آن خواهیم پرداخت.

home_accountant_offerslider_2

مراحل ثبت شرکت

برای اینکه یک شرکت به ثبت برسد باید مراحلی طی شود. مراحل ثبت شرکت بدین صورت است که در ابتدا کارشناسان ما نوع فعالیت شما بررسی نموده تا شرکت مناسب فعالیت شما انتخاب گردد.بعد از آن بر اساس نیاز شما، موضوع فعالیت شرکت تنظیم خواهد شد. موضوع فعالیت به کلیه اقدامات شما در شرکت گفته خواهد شد. سپس مدارک لازم برای ثبت شرکت تعیین می شود. در بسیاری از موارد نیاز به اخذ مجوز نخواهید بود اما ممکن است که موضوع فعالیت شما نیاز به اخذ مجوز داشته باشد. سپس کارشناسان اجرایی و وکلای ثبت ایلیا کلیه مراحل ثبت شرکت شما را پیگیری خواهند نمود.

سریع تر از هر شرکت دیگر


نیاز به مشاوره دارید

درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکت در اداره ثبت

مهمترین قسمت ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها می باشد. در سالهای اخیر ثبت شرکت تنها از طریق سامانه اداره ثبت امکان پذیر می باشد. پس از ثبت سامانه ای توسط کارشناسان اجرایی ایلیا، وکلای ثبتی ایلیا مراحل ثبت شرکت شما را در اداره ثبت شرکتها پیگیری نموده تا فرآیند ثبت در کمترین زمان ممکن انجام گیرد.

شرکت تضامنی چیست؟

به سبب ماده 116قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی می باشد که تحت نام مخصوصی به منظور کارهای تجارتی میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد .

موضوع فعالیت

مرحله اول ثبت شرکت، تعیین قالب ثبتی شما و تنظیم موضوع فعالیت شرکت شما می باشد. موضوع فعالیت، به کلیه اقدامات شما در شرکت گفته می شود که مجموعه ای از فعالیت های تخصصی و عمومی خواهد بود. مشاوران ثبت ایلیا بر اساس نوع نیاز شما راهنمایی های لازم رادر این زمینه در اختیار شما قرار خواهند داد

بررسی مجوز ثبت شرکت

در این مرحله ممکن است که موضوع فعالیت شما نیاز به دریافت مجوز از ارگانهای ذیربط داشته باشد. عموما بسیاری از شرکت های خدماتی نیازمند دریافت مجوز هستند. این مسئله تنها باید از طریق مشاوره با مشاوران کاردان و خبره صورت پذیرد. ثبت ایلیا تمامی راهنمایی ها لازم در جهت اخذ مجوز را در اختیار شما خواهد گذاشت..