می 14, 2022

ثبت اختراع

اختراع از ابتکار و طرح ریزی که از نتیجه افکار و خلاقیت های می باشد یک کالا و یا محصولی را بوجود می آورد گفته می شود […]
می 14, 2022

ثبت علامت حقیقی

در تعریف مراحل به ثبت رساندن علامت تجاری حقیقی می توان گفت علامتی است که محصول تولید شده و یا خدمات شخص حقیقی را از دیگر خدمات […]
می 14, 2022

ثبت لوگو

ما در این مقاله برآنیم تا در مورد ثبت لوگو مطالبی را به متقاضیان محترم ثبت لوگو ارائه نماییم مقاله را بخوانید و در صورت مواجه […]
می 14, 2022

طرح صنعتی

ما در این مقاله برآنیم تا در مورد طرح صنعتی مطالبی را به متقاضیانی که می خواهند طرح صنعتی خود را ثبت کنند ارائه نماییم تا […]