می 14, 2022

اهمیت ثبت برند

یکی از مهم ترین و با اهمیت ترین مطالب که به برند مربوط می شود مزایای ثبت برند می باشد.در زمینه تجارت داخلی و جهانی به […]
می 14, 2022

اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری

بر اساس ماده 37 قانون ، طرف ذي‌نفع 30 روز پس از انتشار آگهی فرصت دارد تا درخصوص عدم توجه و رعایت مفاد بند (الف‌) ماده […]
می 14, 2022

علامت تجاری چگونه ثبت می شود؟

در این امر اولین قدم این است که  بایستی فرم اظهارنامه علامت تجاری را نزد اداره مالکیت صنعتی تکمیل نمایید زیرا اداره مالکیت صنعتی کلیه اموری […]
می 14, 2022

اظهارنامه ثبت برند

همان گونه که نام تجاری معرفی کننده تجارتخانه و کالایی می باشد که بازرگان ارائه می کند علامت تجاری هم نشان دهنده همین معنی می باشد. […]