می 14, 2022

ثبت لوگوتایپ

لوگو یکی از سازه های حیاتی و مهم ترین وسیله ای می باشد که دربه جود آمدن  یک هویتی خاص و ویژه یا یک یونیفورم جامعی […]
می 14, 2022

تمدید ثبت علامت تجاری

کلیه علامت هایی که به ثبت رسیده اند از تاریخ تسلیم اظهارنامه  مورد حمایت قانونی واقع  خواهند شد و مدت  زمان اعتبار علامتی که  ثبت شده […]
می 14, 2022

برند شخصی و انواع آن

معنای برندینگ شخصی اهمیت دادن به ویژگی‌ها، مهارت‌ها، ارزش‌ها و استفاده نمودن از آن‌ها در اموری می باشد که شما انجام می‌دهید. برای انتخاب نمودن برند شخصی  […]
می 14, 2022

تفاوت بین نام تجاری و عنوان تجاری

قانون تجارت ایران فاقد هرگونه تعریفی از عنوان تجاری می باشند. لکن عنوان تجاری اسمی است که تاجر برای بکار بردن در فعالیت ها و انجام […]