لوگو سفید ایلیا
ثبت برند
ثبت برند فارسی ثبت برند لاتین مدارک ثبت برند مراحل ثبت برند مدت زمان ثبت برند هزینه ثبت برند
ثبت علامت تجاری
ثبت علامت تجاری حقیقی ثبت علامت تجاری حقوقی مدارک ثبت علامت تجاری مراحل ثبت علامت تجاری مدت زمان و هزینه ثبت علامت تجاری
ثبت علائم تجاری
مدارک لازم برای ثبت علائم تجاری مراحل ثبت علائم تجاری شرایط ثبت علائم تجاری هزینه ثبت علائم تجاری
ثبت لوگو
ثبت لوگو مدارک ثبت لوگو شرایط ثبت لوگو مراحل ثبت لوگو
خدمات ایلیا
ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع ثبت نشان تجاری
تماس

اظهارنامه ثبت برند


همان گونه که نام تجاری معرفی کننده تجارتخانه و کالایی می باشد که بازرگان ارائه می کند علامت تجاری هم نشان دهنده همین معنی می باشد.

به همین منظور در ماده یک قانون ثبت علامت ها و اختراع هایی که در اول تیرماه 1318 تصویب شده است از آن تعریفی به تشریح ذیل بیان شده است:

به هر گونه علامتی اعم از نقش ، عکس  ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و …که به منظور تشخیص و برتری اسباب و وسایل صنعتی و تجاری انتخاب می گردد علامت تجاری گفته می شود.

به منظور به ثبت رساندن علامت تجاری بایستی اظهارنامه ای به زبان فارسی تنظیم گردد و دربردارنده تاریخ و امضا باشد و نکته هایی که در ذیل عنوان شده اند در آن ذکر شود:

 1. مشخصات و محل اقامت  و اهلیت  صاحب علامت و  این که مقر اصلی اداره تجاری در کجا  واقع شده است بایستی قید گردد.
 2.  چنانچه اظهارنامه توسط نماینده قانونی تنظیم شده باشد. مشخصات و محل اقامت نماینده قانونی می بایست ذکر گردد.
 3. بایستی  حوزه  تجارت تعیین گردد به عوان مثال ذکر شود که تجارت فرش، لوازم ماشین یا مواد غذایی و غیره می باشد.
 4. نوع کالا و یا محصولاتی که علامت به منظور تمییز و تفکیک آن انتخاب شده است همراه با معین نمودن نوع طبقات  بایستی تشریح گردد.

مدارک ثبت اظهارنامه برند

مدارک ذیل می بایست به اظهارنامه اضافه گردد:

 1. با ملاحظه ماده 110 این نظام نامه،رونوشت اصلی نمایندگی،چنانچه درخواست  به وسیله وکیل صورت بگیرد بایستی ارائه گردد.
 2. ده نمونه از علامت به شکل گرافیکی که با علامت چسبانده شده روی اظهارنامه برابر باشد و اندازه های آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد بایستی ارائه گردد.در صورتی که  علامت ارائه شده به شکل گرافیکی نباشد  بایستی ده نمونه از رونوشت  یا عکس علامت حداکثر در همین اندازه و به صورتی  که مرجع ثبت آن را مناسب بداند بایستی ارائه گردد. - در صورتی که مرجع ثبت نمونه علامتی را که ارائه شده است را مناسب  نداند،تسلیم نمونه مناسب را تقاضا می نماید.در هر صورت،علامت بایستی  به همان صورتی  که تقاضا و ثبت می گردد استفاده می شود.
 3. در صورتی که علامت سه بعدی می باشد ،ارائه علامت به شکل نمونه های گرافیکی یا عکس دو بعدی روی برگه به صورتی که از شش زاویه متفاوت تهیه شود و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی و ضروری می باشد.
 4. مدارکی که به  حق تقدم مربوط  می باشد می بایست مصادف  با ارائه اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ ارائه گردد.
 5. در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد مدارک دال بر فعالیت در زمینه ذی ربط بایستی ارائه گردد.
 6. رونوشتی  از ضوابط و شرایط استعمال از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،کانون یا سازمان مرتبط،در صورتی که ثبتعلامت جمعی مورد تقاضا  باشد بایستی ارائه گردد .
 7. مدارک مثبت هویت درخواست کننده ارائه گردد.
 8. رسیدی که به  به پرداخت هزینه های قانونی مربوط می باشد ارائه گردد.
 9. در صورتی که درخواست به وسیله وکیل صورت می گیرد مدارک وکیل بایستی ارائه گردد.  
ایلیا مجری تخصصی در ثبت برند 

مراحل ثبت اظهارنامه برند

مراحل ثبت علامت تجاری عبارتند از :

- اطلاعات وارد شود و فرم اینترنتی اظهارنامه ی ثبت علامت کامل گردد.

- ارسال و کامل کردن مدارک 

(الف)اشخاص حقیقی:رونوشت شناسنامه وکارت ملی 

ب)اشخاص حقوقی:ارائه پروانه ی بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ی کسب برابر اصل شده، رونوشت نخستین روزنامه ی رسمی شرکت.(آگهی تاسیس)و روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره ی شرکت که دوره ی آن نگذشته باشد(از آخرین تغییرات شرکت نبایستی بیشتر از دو سال سپری شده باشد). رونوشت  شناسنامه و کارت ملی مالکانی که اجازه حق امضا دارند.

- نمونه گرافیکی یا رونوشت یا عکس از علامت تقاضا شده   وتوضیح در برگی جداگانه در رابطه با علامت ،مدارک دال بر فعالیت مستند ،  به عنوان مثال جواز تاًسیس از صنایع یا پروانه ی بهره برداری صنایع یا پروانه ی ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه ی کسب و یا هر مدرک قابل قبولی که اثبات کننده ی فعالیت شما در زمینه ای باشد که می خواهید آن علامت را به ثبت برسانید هم چنین معنی کلمه وتوصیف آن بایستی ارائه گردد. چنانچه علامت به صورت غیر فارسی(لاتین) می باشد دربرداشتن کارت بازرگانی الزامی و ضروری می باشد.

- مدارک به وسیله نماینده قانونی برابر اصل  گردد.

-  هزینه وکالت پرداخت گردد و شماره ی فیش واریزی دربافت شود.

- مدارک تنظیم  و  به اداره ی مالکیت صنعتی بازگردانده شود.

-در صورتی که اخطار ابلاغ گردد ،بایستی برطرف سازی نقص تا مدت 30 روز صورت بگیرد درغیر این صورت مردود می گردد.

-استعمال از حق تقدم (در صورت لزوم ) .چنانچه  درخواست کننده  یا درخواست کنندگان  ثبت تمایل داشته باشند  به استناد درواست  ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزیت های  حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استعمال  نمایند، بایستی مدارک مربوط به حق تقدم را مصادف  با ارائه  اظهارنامه یا حداکثر طی مدت زمان 15 روز از آن تاریخ  ارائه نمایند.

-رونوشتی از ضوابط و شرایط استعمال از علامت جمعی ارائه گردد.

- در صورت نیاز و در صورتی که به ثبت رساندن علامت جمعی مورد تقاضا باشد تایید نامه مقام دارای اهلیت و صلاحیت الزامی می باشد.

- رسیدی که به پرداخت هزینه های قانونی طبق جدول قانونی مربوط می باشد ارائه گردد.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری

باتوجه به ماده هایی که در قانون تجارت آمده است بعد از انتشار آگهی علامت تجاری این امکان وجود دارد که متقاضی معترض به ثبت در اداره مالکیت صنعتی اعتراض خود را ثبت نماید در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود

مراحل ثبت برند مواد غذایی

در این مقاله توضیحاتی درباره ثبت برند مواد غذایی ارائه شده است برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله را بخوانید و اطلاعات لازم را کسب کنید.

ویژگی های برند خوب

فرایند برندسازی پایانی ندارد . در هر زمان تغییر می یابد سازندگان برندهای معروف باید همیشه در صدد این باشند که خود را با تحولات وفق دهند و بتوانند ارزش برند خود را احفظ نمایند .باید ویژگی های برند را در نظر بگیرند تا بتوانند مخاطب خود را به آن ترغیب نمایند .

هزینه ی ثبت علائم تجاری

هزینه و مبالغی که در زمان ثبت علائم تجاری باید متقاضی پرداخت نمایید بر اساس نوع شخصیت حقیقی و حقوقی متفاوت می باشد

برندسازی

برندسازی هویت دهی به کسب و کار است درنتیجه می توانید با این کار سهم بزرگی از بازار را به نام خود کنید در این مقاله به مطالب بیشتر برندسازی پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید

انتخاب نام تجاری

انتخاب نمودن یک نام تجاری نیازمند دقت بسیار زیادی می باشد یک نام مناسب قادر می باشد در موفقیت و پیروزی یک کالا نقشی بسیار مهم را ایفا نماید مطالعه مطلب می تواند اطلاعات کافی در مورد انتخاب نا متجاری به شما بدهد .

لوگو بین المللی چگونه ثبت می شود؟

به منظور آسان تر شدن روال ثبت بین المللیلوگو و به دست آوردن حقوقی که از طریق آن به دست می آید تعدادی از کشورهایی که در کنوانسیون پاریس عضویت دارند انجمنی بین الملل را به منظور حمایت کردن از مالکیت صنعتی در جهت کنوانسیون ذکر شده تشکیل داده اند

ثبت برند زعفران

با ثبت برند زعفران میان کالاها و خدمات شخص تولیدکننده زعفران با دیگر هم صنفان وجه تمایزی ایجاد می شود.

کاربرد علامت تجاری

صاحبین این امر مهم است که در ذهن ها ماندگار باشند . که بتوانند وجه تمایز در بین رقبا را ایجاد نمایند . در نتیجه می توانند نشانه و یا نامی به عنوان علامت تجاری انتخاب نمایند که بر روی کالا و یا محصولات درج شده باشد .

مدت زمان ثبت برند

به منظور به ثبت رسانیدن برند نخستین سوالی که امکان دارد برای ما پیش بیاید مدت زمان ثبت برند می باشد. در این مقاله می توانید جواب این سوال را مطالعه نمایید .

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟