درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت ثبت برند خدمات اداری مشاوره

مدت اعتبار برند و علامت تجاری ثبت شده

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     چهارشنبه، 28 مهر 1400


مطابق ماده 1 قانون ثبت برند و علامت تجاری و اختراعات علامت تجاری عبارتست از هر قسم علامتی اعم از نقش-تصویر-رقم-حرف-عبارت-مهر-لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا کشاورزی انتخاب می شود این امکان وجود دارد که یک علامت تجاری یا برند به منظور تشخیص امتیاز محصول گروهی از کشاورزان و یا مالک صنعت و یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از سرزمین انتخاب گردد.

در حقوق ایران،  حق استعمال انحصاری علامت  تجاری یا برند تنها به کسی تعلق دارد که علامت را به ثبت رسانیده است (مستفاد از ماده ی 2 ق.ث.ع.و.ا) ثبت علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که قانون، ثبت آن را الزامی دانسته باشد. (مستفاد از تبصره 1 ماده 2 ق.ث.ع.و.ا)

طبقات ثبت برند

برای آن که بتوانید برند خود را ثبت کنید باید بدانید که می خواهید برند خود را در کدام طبقه ثبت کنید لذا جهت مطالعه بیشتر در این خصوص می توانید به مقاله طبقات ثبت برند مراجعه کنید و اطلاعات لازم را به دست بیاورید.

مدت اعتبار برند و علامت تجاری ثبت شده

به سبب ماده 14 قانون ثبت علامت تجاری یا برند مدت زمان اعتبار علامت تجاری ده سال تعیین شده است و تمدید اعتبار آن به منظور دوره های بعدی بدون اشکال و مانع می باشد.

برند یا علامت تجاری که در کشور ایران ثبت شده است از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت واقع می گردد و مدت اعتبار ثبت ده سال می باشد اما صاحب علامت قادر می باشد هر دو سال به دو سال درخواست تمدید ثبت علامت بنماید.

ماده 20 آیین نامه ثبت علامت و برند مقرر می دارد که هر مالک علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او قادر می باشد ثبت علامت را تا 6 ماه از انقضای مدت اعتبار آن هر ده سال یکبار تمدید نماید.

درخواست تمدید ثبت بایستی در دو نسخه به امضاء صاحب علامت و یا قائم مقام یا نماینده قانونی او رسیده و نمونه علامت در روی آن الصاق شود. تجدید ثبت با تأدیه همان حقوق و مخارجی صورت می گیرد که برای ثبت علامت مقرر است.

تمدید ثبت دنباله ی ثبت اصلی در دفتر ثبت علایم صورت خواهد گرفت .در صورتی که در موقع تمدید ثبت تغییری در علامت داده شود مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کلاَ رعایت شود. در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد تمدید ثبت به آگهی نیازمند نمی باشد.

اداره ثبت برای ثبت علامات و هرطبقه محصول طبق تعرفه مقرر حق الثبت دریافت می دارد و علاوه بر آن برای هر نمونه اظهارنامه و آگهی هایی که باید منتشر شود مبالغی به عنوان هزینه قبلاَ از متقاضی ثبت اخذ می کند.

هزینه ثبت برند - هزینه ثبت برند چقدر است

برای مطالعه بیشتر درباره هزینه ثبت برند - هزینه ثبت برند چقدر است می توانید به مقاله آن مراجعه کنید و اطلاعات لازم را کسب کنید.

انقضا مدت اعتبار

در صورتی که مدت اعتبار علامت به پایان رسیده باشد ثبت آن علامت از طرف صاحب اولیه یا دیگران تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علایم خواهد بود لیکن در صورتی که مالک نسبت به تمدید ثبت آن با توجه به قوانین و مقررات مربوطه اقدام نکند، مالک دیگر حقی نسبت به علامت یاد شده نخواهد داشت و در این مورد هر ذینفعی می تواند علامت یاد شده را به نام خود ثبت کند و مالک قبلی علامت در این خصوص اولویتی ندارد.اشخاص ذینفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی اعتراض خود را تسلیم نمایند.

در ضمن در صورتی که علامت ثبت شده به منظور مدت 3 سال از تاریخ ثبت بدون استفاده بماند هر شخص ذی نفعی قادر نمی باشد ابطال آن را از دادگاه ذیصلاح تقاضا نماید.

تمدید علامت تجاری

درخواست تمدید ثبت علامت در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه می شود و پس از امضاء به مرجع ثبت تسلیم می گردد. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمایم، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت و شماره ی آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده ارائه خواهد نمود.

مدارک مورد نیاز برای تمدید برند و علامت تجاری

الف) اشخاص حقیقی

  1. رونوشت شناسنامه و کارت ملی مالک علامت ارائه گردد.
  2. نمونه علامت ارائه گردد و فرم اطلاعات مورد نیاز تکمیل گردد.
  3. وکالت نامه مهر و امضا گردد.

ب) اشخاص حقوقی

  1. رونوشت شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضاء ارائه گردد.
  2. رونوشت روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات ارائه گردد.
  3. نمونه علامت ارائه گردد و فرم اطلاعات تکمیل گردد.
  4. وکالت نامه مهر و امضا گردد.

به سبب ماده 91 درخواست تمدید ثبت علامت بایستی حاوی نکات ذیل باشد :

  1. شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است.
  2. طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است.
  3. اسم و آخرین نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

تبصره 1-درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.

تبصره 2-در هنگام تمدید ثبت مرجع ثبت موظف می باشد طبقه محصولات را مطابق با جدیدترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را بر اساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط به روزنامه رسمی به عهده مالک علامت خواهد بود.

تبصره 3-مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید درخواست جداگانه را به منظور تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر،تسلیم مرجع ثبت نماید.

تبصره 4-در صورت تغییر طبقات یا کالاها مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می شود.

مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست تاریخ دریافت و شماره آن را با قید و نسخه دوم آن که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد. (ماده 90)

برندتان را منحصر به فرد نمایید. موسسه ی حقوقی ایلیا با کادری مجرب، شما را در این امر یاری می دهد.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
سلام برای تمدید برند بعد از پایان ده سال چه مدت زمان دارمسپاسگزارم
پاسخ
ایلیا®
سلام عرض کردم ، وقتتون بخیر . برای ارائه ی اطلاعات بیشتر در این حوزه در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت .
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید