درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت ثبت برند خدمات اداری مشاوره

زمان و هزینه ثبت علامت تجاری

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     چهارشنبه، 28 مهر 1400


اشخاصی که می توانند برند خود را بر اساس شرایط و ضوابط ثبت نمایند باید در نحوه ثبت آن اطلاعات کافی داشته باشند . در صورت عدم اطلاعات کافی به نحوه ثبت اطلاعات ، روند ثبت مدت زمان بیشتری را می برد و متقاضی ثبت برای اینکه از این اطلاعات و ثبت درست درخواست اطلاعات کافی ندارد با مشکل بر می خورد . درنتیجه اشخاص و متقاضیان ثبت برند جهت مواجهه با مشکلات و عدم اطلاعات کافی و از دست ندادن زمان و هم چنین تکرار چندین مرحله و به نتیجه نرسیدن بهتر است که با مشاوران و کارشناسان در این مورد راهنمایی لازم را اخذ نمایند.

البته در این مورد زمان ثبت علامت تجاری باید گفت که به نوع برند درخواستی و مدارک ارسالی بستگی دارد.

جهت ثبت برند در اداره ثبت مالکیت صنعتی در سامانه htt://iripo.ssaa.ir ملزم به درج صحیح اطلاعات در آن سامانه می باشید.این مورد که بتوانید به درستی اطلاعات را در سامانه وارد نمایید نیاز به تخصص و اطلاعات کافی دارد . زیرا در صورت وجود اشتباه در اظهارنامه ثبت شده دیگر قادر به ویرایش اطلاعات نمی باشید هم چنین مدارکی که برای ثبت برند باید تهیه نمایید الزامی است برابر اصل باشد و در قسمتی از سامانه  بارگذاری نموده و هم چنین در پایان ثبت اظخارنامه نیز باید آنرا از طریق پست به اداره ارسال نمایید.

بعد از اینکه اطلاعات پرونده متقاضی به دست کارشناسان رسید ، کارشناسان اطلاعات و موارد را با دقت بررسی می نمایند نتایج کارشناسان به 3 حالت ذیل می باشد اخطار نقص – پرونده رد می شود – انتشار آگهی نوبت اول در روزنامه.

حالت اول در مشاهده نقص در پرونده امکان ویرایش را برای متقاضی باز گذاشته و می توانند بر اساس نقص موارد را اصلاح نماید.

مشخص کردن ثبت و یا عدم ثبت برند در پایان به دستور رئیس اداره صورت می گیرد.

بعد از گذشت 30 روز از انتشار برند در روزنامه در صورت اینکه نوع برند درخواستی معترضی بر این ثبت وجود نداشته باشد به دستور رئیس اداره آگهی نوبت دوم چاپ می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند

الف) شخص حقیقی

 1.  مدارک مثبت هویت متقاضی ( رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی ) ارائه گردد.
 2. رونوشت کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف غیرفارسی استفاده شده باشد)ارائه گردد.
 3. رونوشت مجوز فعالیت اعم از جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی ارائه گردد.
 4.  نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10 سانتی متر ارائه گردد.

ب) شخص حقوقی

 1.  مدارک مثبت هویت مدیر عامل شرکت ( رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی) ارائه گردد.
 2. رونوشت روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ارائه گردد. (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد.)
 3.  مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و …ارائه گردد.
 4.  رونوشت کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)ارائه گردد.
 5.  ده نمونه گرافیکی یا رونوشت یا تصویر علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر ارائه گردد.
 6. در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند الزامی است.
 7.  استفاده از حق تقدم : در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند باتوجه به تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند بایستی مدارک مربوط به حق تقدم را مصادف با ارائه اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ ارائه نمایند.
 8.  رونوشتی از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار ارائه گردد.
 9. رسیدی که به پرداخت هزینه های قانونی مربوط می شود ارائه گردد.

زمان و هزینه های ثبت علائم تجاری

همان طور که می دانید برای ثبت برند در اداره مالکیت صنعتی باید زمانی را صرف کنید این زمان همان طور که در بالا اشاره شد به تعداد پرونده های موجود در کارتابل و هم چنین نوع برند درخواستی و اطلاعات صحیح می باشد در غیر اینصورت با وجود یک خطا در هر یک از این موارد زمان ثبت برند طولانی تر می شود . عموما باید بین 30 الی 45 روزکاری به طول انجامد.در مورد هزینه های ثبت برند باید گفت امکان پذیر ثبت برند برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت می باشد لذا هر شخص ملزم به پرداخت هزینه های قانونی ثبت برند می باشد و با عدم وجود این پرداختی نمی توان برند را به درستی ثبت نمایید و مورد حمایت های قانونی قرار بگیرید.

هزینه های دولتی ثبت علائم تجاری ( برند )

هزینه دولتی برند به پرداختی های دولتی و فیش های واریزی می باشد. اولین هزینه که با آغاز کار صورت می پذیرد هزینه ثبت اظهارنامه می باشد که بسته به حقیقی یا حقوقی بودن شخصیت متقاضی هزینه ها متغییر است و البته تعداد کالاهای درخواستی و طبقات مورد تقاضا که آن هم به کالاها بستگی دارد. هزینه دوم که پس از تایید اظهارنامه و آگهی نوبت اول می باشد باید پرداخت گردد. تاخیر در پرداخت هزینه آگهی روزنامه رسمی نوبت اول باعث می شود که برند رد شود و همه زحمات و هزینه های قبلی از بین برود. هزینه بعدی برند شامل روزنامه رسمی دوم برند می باشد که پس از یکماه بعد از تایید آگهی نوبت دوم صورت می گیرد. پس از پرداخت هزینه روزنامه دوم مالکیت ده ساله برند بنام شما می شود.

تعرفه های ثبت برند ، علائم تجاری ، علامت ، نشان و لوگوی تجاری در قالب حقیقی و حقوقی

اقلام هزينه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) به ازاء يك طبقه

 1. شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: هر طبقه اضافي (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۲۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۴۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۲ـ حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۱.۲۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۲.۴۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت هر طبقه اضافي (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۳ـ حق ثبت تمديددوره هاي ده ساله (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۴ـ جريمه تاخير در تمديد (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل نصف حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۵ ـ هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره برداري يا اعراض (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۶ ـ حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)

 1. شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۷ـ حق ثبت مجوز بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاء يك طبقه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)

 1. شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: حق ثبت اجازه بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۸ ـ هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۹ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر ه برداري (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۰ـ حق ثبت تغييرات (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري)

 1. شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۱ـ هزينه صدور گواهي المثني (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۲ـ هزينه رونوشت مصدق (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۵۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۱۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۳ـ هزينه اخذ تاييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي نامه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۱۵.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۳۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۴ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به رد (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۵۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۷۵۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۵ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۱.۵۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۶ـ وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۴.۵۰۰.۰۰۰

اقلام هزينه: ۱۷ـ هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي به عنوان اداره مبدا (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 1. شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰
 2. شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ثبت ایلیا در ارتباط باشید.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید